آهنگ بی بی بی بی سی BBC شاهین نجفی / shahin najafi bbbbc

 https://lh3.googleusercontent.com/-H4WsIeYJPIY/U-pl0IQsCOI/AAAAAAAABnI/aH7YJnwoDrA/s526/1908402_10152332738538174_2209293740062645256_n.jpg
شاهین نجفی: كار، خودش واضح و روشنه ٠ من وهمكارام با حمايت مخاطباى حواس جمعى مثل شما به راهمون ادامه مى ديم .اين تعارف بي خود نيست و من بارها گفتم : من زير پاى سيستم دروغ رو خالى مى كنم، فرقى هم نمى كنه كى باشه 
دانلود از شش سرور مختلف
 https://lh3.googleusercontent.com/-nEs6sxU9ZNQ/U-pnLCP4wmI/AAAAAAAABnY/PbOAsKCbft8/s576/download.png

بى بى بى بى بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى

بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بي بي بي بي سي جان عكس عمام تو ماهست
راه اونا به چاله و راه شما به چاهست
بي بي بي بي سي جان اي بوق تاچرى
اي تاجر خبر جعلي هم مي خري
ما سرنوشت مان خون توي جوب بود
برما كه بد گذشت واسه تو خوب بود
باتوم صدا نداشت خورديم نوش جان
تو بر جنازه ها با تيتر خود بران
ما را رها بكن با درد و رنج خويش
اي گرگ مهربان در پوستين ميش
فرياد و بغض مان از خون و خستگيست
ما را چه به صداي دولت مطبوع انگليس

ما مثل تو هيچوقت بي طرف نيستيم
لختيم شكل باد اما بي شرف نيستيم

بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى

كارى كردم از هر يقه صدتا مث من زده بيرون
نبض بازى تو دست ماست و
باز واستادم رو اصل و
اسبه مسته من اهل خطره
كه تفنگ زبونمو و تيغ تو دهنه
هركلمه از شعرام تو ذهنا ميشه ملكه
فلك مگه يادش ميره جنايت ملكه
من به گنده تر از تو كه باج ندادم
اونچه كه به نسل ما رف مونده يادم
تو خبط خبرى و خزعبل نوشتى
تو با پول مردم دكون زدي مشتي
چى شد نون نداشت واست ستار بهشتى
كار مابا قلب و غريزه مخاطب داره
اما شما مغزي مريضين مخا تب داره
ميبينم دس به بيضه غيض دارى مغزي حيض و ايدزخبرى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى

۱ نظر:

  1. واو.... رید به بی بی سی که!
    این مگه با اینا اکی نبود؟ دوست بود با بچه های منو تو که...اونام از بچه های بی بی سی اند.
    وات د فاز؟

    پاسخحذف

.

.
تا تاریخ گذشته خود را ندانیم نمیتوانیم آینده ای موفق و باشکوه برای وطن و ملتمان بسازیم و مجبور به تکرار تاریخ خواهیم شد.